torsdag den 29. november 2012

Istapperne - The Icicles


   Hvert efterår lavede regnbuedråberne sig nogle nye æblehuse som de flyttede ind i. Et år havde Gule fundet sig et stort, rart æble på et sted hvor solen ville skinne tidligt om morgenen - også om vinteren. Det var et dejlig sted at have sit æblehus, og hver morgen stod Gule op og kiggede ud ad vinduet og glædede sig over det dejlige solskin.
 Every autumn the Droplet made new houses out of apples from the tree in the back of the garden. One autumn Yellow found a nice, big apple on a spot where the sun shone every morning, also in the winter. Every morning Yellow looked out of the window and enjoyed the warm sunshine.


   En dag, da Gule tog i håndtaget, ville døren ikke op. Gule kiggede ud ad vinduet igen. Udenfor døren var der istapper helt oppe fra taget og helt ned til jorden. Gule var spærret inde i et istappe-fængsel.
   »Hjælp mig, jeg kan ikke komme ud,« råbte Gule ud ad vinduet.
A sunny winter's day, Yellow wanted to leave the house, but the door did not open. Yellow looked out the window. Icicles barred the door, they hung from the roof, and reached to the ground. Yellow was inside an icicle prison. 
Yellow called out for the other Droplets: "Help me! I can't get out!"

   Grønne og Røde hørte Gules råb og kom løbende. De begyndte at hive og flå i istapperne. »Øv,« sagde Grønne til sidst, »vi hiver og flår, og det eneste, vi får ud af det, er at vælte Gules æblehus.«
Green and Red heard Yellow calling. They came running and started pulling away at the icicles. 
"Ouch!" Green said, "we're pulling and pulling, and the icicles won't budge. We're almost tumbling over Yellow's home."


   »Nu kommer jeg,« råbte Blå der kom farende henne fra hønsehuset, »og jeg har fået en god idé. Jeg fandt en økse. Så kan vi hugge istapperne over.«
Blue had noticed Yellow's distress, and now he came running.
"I have found an axe," he said as he came running. "Let me chop away the icicles. That's better."   Da Blå nåede hen til Gules æblehus, tog han straks fat, han huggede, så isen fløj som små splinter rundt om ham og Røde, der kiggede på.

   »Jeg har fået en god idé,« sagde Grønne, »alt den is, Blå hugger af, hvis vi nu samlede den og lagde den i et æblehus for sig, så kunne vi lave isterninger til sommer!«
Blue choppes away, and icicle splinters flew in all directions. Red who stayed and looked had to dodge.
"I have an idea," Green said. "Let's save all the icicles for summer. Then we can make ice cream and cool off."


   Og så samlede Grønne og Røde alt isen sammen. Lilla kom og spurgte hvad de var i gang med. »Blå befrier Gule fra sit istappe-fængsel, og vi samler isen sammen, så vi kan få isterninger til sommer,« svarede Røde.
 »Det lyder godt,« sagde Lilla, »jeg hjælper også med.«

   De lavede et æble-is-hus, helt uden vinduer og med en meget lille dør og tykke vægge. Grønne tog de stumper, der var blevet hakket af istapperne og gik sin vej. Han ville ikke fortælle, hvad han ville med dem. Lidt senere havde Blå hakket alle istapperne af,
Green and Red gathered all the icicles as Blue chopped them off. Purple came and asked what was happening.Red answered that Blue was freeing Yellow from her icicle prison, and that he and Green were saving the icicles for summer.
"Cool," Purple said. "Let me help."
They build an apple house for the icicles. The house had no windows, and the walls were very thick.
Green took a lot of the smallest pieces and went home. He did not tell what he was going to do.
A bit later Yellow was able to open her door.


   Gule kom endelig ud og var glad. Sammen flyttede Gule, Blå, Røde og Lilla de sidste store istapper ind i æble-is-huset. De var varme og trætte af det hårde arbejde. Så kom Grønne tilbage, han havde brugt alle stumperne til at lave is.

   Regnbuedråberne satte sig uden for Gules hus i det dejlige solskin og spiste al isen.
   »Det må du godt lave mere af til sommer,« sukkede Blå, »det smager dejligt.«
Yellow came out smiling, and all the rest of the icicles were quickly put away in the ice house. The Droplets were hot and tired from the hard work.
Then Green arriwed. He had used all the littel bits and pieces to make ice cream.
All the Droplets sat in the sun outside Yellows house and ate the delicious ice cream.
"You know what, Green," Blue said with a satisfied smile. "This is good. You are going to make lots more this summer I hope."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar